Dobrý Anděl

Nadace DOBRÝ ANDĚL pomáhá pravidelnými měsíčními příspěvky rodinám s dětmi v tíživé situaci, kde rodič nebo některé z dětí onemocněli rakovinou nebo jiným závažným onemocněním.

Příspěvky Dobrých andělů se přerozdělují každý měsíc do posledního haléře.

www.dobryandel.cz

Studuj polygrafii

Polygrafie je krásný obor, jehož výrobky jsou nositeli informací, zábavy a – v ideálním případě – i zvláštní řemeslné krásy.

Aby tomu tak bylo i nadále, je potřeba vychovávat novou generaci odborníků. Proto jsme rádi, že jsme byli u vzniku sdružení, které má za cíl, přivést do polygrafie mladé lidi.

www.studujpolygrafii.cz